Až keď je firma zorganizovaná a vo výbornom stave,
môžete ju sami ďalej rozvíjať alebo
ju odovzdať svojim nástupcom.

Ak Vás zaujímajú užitočné informácie, z oblasti riadenia ľudí a organizovania firmy,
získané a overené v praxi,
vyplňte formulár a prihláste sa do nášho emailového zoznamu na odber noviniek.
 
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prihlásením sa do zoznamu súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre spoločnosť HCA Slovakia, s.r.o. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
* povinné indikácie